Senior Ladies (On-Ice)

Rank Name Points
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25